Het effect van Corona (COVID-19) op energie.

Invloed van de Corona pandemie op de energieprijzen, het energieverbruik en de energietransitie.

Het meest besproken onderwerp wereldwijd is natuurlijk COVID-19, oftewel Corona. Deze ziekte heeft de wereld in zijn greep, want in alle landen worden er maatregelen getroffen om het virus in te dammen. Het effect van Corona is op vele vlakken voelbaar. Horeca moet sluiten, sportwedstrijden worden in lege stadions gespeeld en onderwijs moet je digitaal volgen. Maar wat is het effect van Corona op energie? Er is al een energie plafond 2023 ingesteld wegens de hoge energieprijzen. Laat onderaan dit artikel weten of jouw energieverbruik is gestegen de laatste maanden en wat jij merkt bij het energie vergelijken.

2 miljoen mensen gebruiken een energievergelijker om de laagste energieprijzen te vinden!

Vind nu de laagste prijs voor stroom en gas in 2 minuten!

Ja, ik wil zien welke energieprijzen energieleveranciers mij kunnen bieden

Wat is Corona (COVID-19)?

Waarschijnlijk weet je al heel goed wat Corona is. Toch vertellen we voor de volledigheid van dit artikel wat Corona is. Het is een virus die eind 2019 voor het eerst werd ontdekt in Wuhan in China. Het SARS-CoV-2 virus is een Coronavirus dat, net als het in 2003 ontdekte Coronavirus dat de ziekte SARS veroorzaakte en het Coronavirus dat in 2012 de ziekte MERS veroorzaakte, van mens tot mens overdraagbaar is en problemen vooroorzaakt bij de luchtwegen.

De symptomen van SARS beperkten zich tot hoofdpijn, spierpijn en klachten zoals hoesten, keelpijn en kortademigheid. Wel waren er complicaties zoals een longontsteking en gebrek aan zuurstof en daarmee noodzaak om aan de beademing te liggen. De besmettelijkheid was lager dan gewone griep en beperkte zich uiteindelijk tot wereldwijd ruim 8000 besmettingen en ruim 700 doden. MERS had soortgelijke symptomen met daarbij nierfalen. Het kostte uiteindelijk bijna 700 mensen het leven. Er zijn van MERS zo’n 2000 besmettingsgevallen bekend bij de Wereldgezondheidsorganisatie.

Corona Energieprijzen Energieverbruik Energietransitie Energie Besparen Info

Het op dit moment heersende Coronavirus heet COVID-19. Dit staat voor Corona Virus Disease met daarachter het jaartal waarin het is ontdekt. In tegenstelling tot de vorige ziektes die ontstonden uit een Coronavirus is COVID-19 in alle delen van de wereld opgedoken. We spreken dan ook van een pandemie. COVID-19 is een ziekte waar je langer klachten van kunt krijgen en aan kunt overlijden. Dit laatste overkomt vooral ouderen en mensen met een zwakkere gezondheid. Kinderen hebben minder klachten en gezegd wordt dat kinderen onder de 12 jaar de ziekte (bijna) niet kunnen overdragen.

Het virus verspreidt zich via druppeltjes die ontstaan door te niezen of te hoesten. Wanneer iemand deze inademt of via mond, neus of ogen met zich in contact brengt loopt de kans besmet te raken.

Symptomen Corona COVID-19 besmetting.

Bij welke klachten moet je rekening houden met de mogelijkheid dat je zelf COVID-19 hebt opgelopen? Dit zijn de klachten die veel voorkomen:

 • Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Verhoging of koorts
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
 • Vermoeidheid

Klachten die soms voorkomen:

 • pijn in het lichaam        
 • keelpijn
 • diarree
 • bindvliesontsteking
 • hoofdpijn
 • huiduitslag of verkleuring van de vingers of tenen

Deze symptomen kunnen zich ontwikkelen tot serieuze luchtwegklachten. Veel mensen die besmet zijn geweest hebben in het ziekenhuis gelegen en de Intensive Care wordt op het moment van schrijven door zo’n 600 coronapatiënten bezet. In Nederland zijn op dit moment ruim 700.000 besmettingen en ruim 10.000 sterfgevallen bekend. Er zijn ook veel mensen met COVID-19 die amper klachten hebben.

Uitgelicht

Voorkomen Corona COVID-19.

In persconferenties vertelden premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge wat je kunt doen om te voorkomen dat je besmet raakt met het Coronavirus. Dit zijn de aanbevelingen:

 • Houd 1,5 meter afstand van iedereen (buiten je gezinsleden).
 • Draag een mondkapje in openbare ruimtes. In december 2020 werd dit verplicht.
 • Schud geen handen.
 • Nies en hoest in de binnenkant van je elleboog.
 • Beperk de momenten dat je ‘onder de mensen bent’. Wanneer je minder in winkels, supermarkten en openbaar vervoer aanwezig bent is de kans kleiner dat je besmet raakt.
 • Werk zo veel mogelijk thuis.
 • Was en/of desinfecteer regelmatig je handen met desinfecterende zeep of handgel.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.

Na enkele maanden werd er door velen geconcludeerd dat het innemen van vitamine D een gunstig effect heeft op het beperken van de klachten die je kunt krijgen door COVID-19. Neem het zekere voor het onzekere en haal kwalitatief goede vitamine D in huis.

In december 2020 is Nederland in een lockdown gegaan. Alleen noodzakelijke winkels zijn nog open. Al eerder werden er andere maatregelen ingevoerd en aanbevelingen gedaan zoals het beperken van het aantal gasten die je thuis ontvangt, geen publiek bij sportwedstrijden en het advies om zo veel mogelijk thuis te werken.

Klachten Corona COVID-19.

Wanneer je COVID-19 hebt gehad kun je na ongeveer 14 dagen niemand meer besmetten en kun je zeggen dat je genezen bent. Van de symptomen ben je echter niet altijd meteen verlost. En zijn veel mensen die weer hersteld zijn van COVID-19 in de zin van dat ze voor anderen geen besmettingsgevaar zijn. Toch blijven er bij sommige mensen de volgende klachten opspelen:

 • Snel vermoeid.
 • Niet kunnen concentreren.
 • Reuk- en smaakverlies.
 • Hoofdpijn.
 • Lusteloosheid
 • Hartkloppingen
 • Angst voor een nieuwe besmetting of andere gevolgen van het Coronavirus.

Hoe ontwikkelt Corona zich in Nederland en wereldwijd?

In een jaar tijd heeft COVID-19, dat meestal Corona genoemd wordt, zich flink ontwikkeld. In vrijwel alle landen is minimaal 1 besmetting vastgesteld. Dit is nog niet gebeurd in Kiribati, Tuvalu, Tonga en Noord-Korea. Noord-Korea lijkt wel besmettingsgevallen en sterfgevallen te hebben, maar heeft dit niet officieel gemeld.

Hier zie je de besmettingscijfers en aantal sterfgevallen van Nederland en wereldwijd. Dit zijn de gevallen die bekend zijn. Positieve thuistest tellen niet mee wanneer deze mensen zich niet hebben laten testen bij een Coronatestpunt.

Nederland

Aantal besmettingenAantal overledenen
30 April 2020: 39.316 30 April 2020: 4.795
31 Augustus 2020: 70.66731 Augustus 2020: 6.224
31 Oktober 2020: 351.17831 Oktober 2020: 7.395
21 December 2020: 700.87321 December 2020: 10.519
13 Oktober 2021: 2.065.51113 Oktober 2021: 18.635
9 mei 2022: 8.140.0009 mei 2022: 22.291
2 januari 2023: 8.569.0952 januari 2023: 22.990

Wereldwijd

Aantal besmettingenAantal overledenen
30 April 2020: 3.090.44530 April 2020: 217.769
31 Augustus 2020: 25.118.68931 Augustus 2020: 844.312
31 Oktober 2020: 45.487.17431 Oktober 2020: 1.186.172
21 December 2020: 77.432.10321 December 2020: 1.704.065
13 Oktober 2021: 238.272.20713 Oktober 2021: 4.857.422
9 mei 2022: 517.000.0009 mei 2022: 6.250.000
2 januari 2023: 660.607.0912 januari 2023: 6.690.809

Het aantal besmettingen en de sterfgevallen die flink stijgingen is een zorgwekkende ontwikkeling. Het zorgt ervoor dat reizen tussen sommige landen niet meer mogelijk is en ook andere landen treffen maatregelen of zelfs een lockdown.

Inmiddels zijn er in het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika varianten opgedoken van het wereldwijd heersende virus. De ‘Britse variant’ is ook in Nederland geconstateerd en er wordt verwacht dat de verspreiding nog moeilijker te stoppen is dan het originele virus.

De eerste vaccins om het virus een halt toe te roepen zijn goedgekeurd. Nederland is vanaf 8 januari 2021 begonnen met het inenten van mensen met het Pfizer-vaccin.

Update mei 2022

Inmiddels is Corona nog niet verdwenen, maar wel flink verminderd. Een groot deel van de bevolking is gevaccineerd en de besmettingenscijfers zijn veel lager geworden. In mei 2022 is Corona in Nederland op een lager pitje komen te staan en veel minder onderwerp van gesprek. De besmettingscijfers en ziekenhuisopnames worden incidenteel gecommuniceerd. De variant die in december 2021 opdook is een zwakkere vorm van het virus waar veel mensen minder erge klachten van krijgen.

De energieprijzen zijn nog wel gestegen. De energievraag is snel weer gestegen en dat zorgt voor schaarste. Ook materialen zijn niet altijd leverbaar, zoals er op dit moment een wachtrij is ontstaan voor warmtepompen.

Januari 2023: de berichten over Corona nemen steeds meer af. In China blijkt het aantal besmettingen wel weer op te lopen.

In Nederland worden we via de bekendste media al een tijdje niet meer op de hoogte gehouden van besmettingen of overlijdens door Corona.

Wat is het effect van Corona op de energieprijzen?

Nu we weten dat COVID-19 (vanaf nu genoemd als Corona) wereldwijd voor flinke gezondheidsproblemen zorgt en zich snel ontwikkelt is het tijd om te kijken naar de effecten van Corona op energie. Corona heeft niet alleen invloed op gezondheid, maar ook op de economie en andere vlakken.

Door de vele beperkingen is in de hele wereld minder transport van goederen en minder vervoer van mensen. Door de onzekerheid over de economie en over de inkomsten zijn veel mensen minder van plan nieuwe producten aan te schaffen.

Minder vraag naar producten betekent ook dat er minder geproduceerd hoeft te worden en minder vervoer van fabriek naar winkel. Dit zorgt voor minder vraag naar energie en dat zorgt ervoor dat er veel meer energie beschikbaar is t.o.v. de vraag. Dit zorgt voor een daling in energieprijzen, zo werd er eind maart 2020 gemeld.

In vergelijking met januari 2020 daalden de stroomprijzen met ruim 11% en de gasprijzen met ruim 13%. Hier lees je de energieprijzen per 1 januari 2021. We denken ook dat Corona invloed houdt op de energieprijzen van 2022. Over de verwachte energieprijzen van 2022 en de komende jaren kun je in dit artikel lezen.

Corona is in 2022 afgenomen. Door vaccins en een mildere variant gingen festivals weer live, konden kinderen weer gewoon naar school en waren de stadions bij sportwedstrijden weer helemaal vol. Toch lopen de besmettingcijfers halverwege 2022 weer op. Corona zal zeker ook invloed hebben op de verwachting energieprijzen 2023.

Doordat de energieprijzen door Corona én de oorlog in Oekraïne zo explosief zijn gestegen in 2022 is er een energie plafond in 2023 ingesteld. Deze zorgt ervoor dat de prijzen voor gas en stroom niet verder kunnen oplopen tot de plafondsprijzen onder de verbruiktsgrenzen. Lees meer over het energie plafond in ons artikel energie plafond 2023, waar we de resultaten uit een enquête beschrijven.

Welke invloed heeft Corona op de energietransitie?

De energietransitie is de verschuiving van het opwekken en verbruiken van grijze energie dat bijvoorbeeld wordt gewonnen uit fossiele brandstoffen naar het meer opwekken en verbruiken van milieuvriendelijke groene energie.

In Nederland wordt het opwekken van groene energie bevorderd door subsidies uit te keren. Zo kan de prijs van groene energie omlaag gebracht worden en is het niet of nauwelijks meer duurder dan grijze energie. Dit heet de SDE-regeling. Het benodigde geld om dit te bekostigen wordt met de opslag duurzame energie (ODE) ingezameld. De ODE verhoogt de prijs van een kWh stroom en m3 gas. Naast de SDE-regeling worden er ook diverse duurzame energieprojecten van bekostigd.

De invloed die Corona op de economie heeft werkt ook door in de energietransitie. Investeren in duurzame energieprojecten is voor veel bedrijven niet mogelijk door inkomstenderving. De investering terug verdienen kost jaren en niet alle bedrijven kunnen daar op wachten, omdat ze de terugverdientijd niet financieel kunnen overbruggen. Ook particulieren nemen minder snel zonnepanelen of andere producten om duurzame energie op te wekken vanwege financiële redenen. Daarnaast is er minder budget om te investeren in het ontwikkelen van nieuwe energie innovaties en worden er bijvoorbeeld windparken gebouwd zonder subsidies. Via de stroomprijs zou de bouw terugverdient moeten worden, maar dat lukt niet door de lage stroomprijzen.

Corona Investeren Energietransitie Energie Besparen Info

Beïnvloedt Corona het energieverbruik?

In mei 2020 heeft Essent opdracht gegeven dit te onderzoeken. Toen gaf 36% van de 1200 Nederlanders aan te verwachten meer energie te verbruiken door de Coronacrisis. 28% dacht dat dit tot 5% meer energieverbruik zou leiden, terwijl 8% dacht dat hun energieverbruik met meer dan 5% zou stijgen.

Meer onderzoeken hierover hebben wij niet kunnen vinden.

De redenen dat je meer energie zou kunnen verbruiken door de Coronacrisis:

 • Je bent vaker thuis dan gebruikelijk, waardoor de verwarming meer aan staat.
 • Je bent vaker thuis en gebruikt daardoor apparaten langer dan gebruikelijk.

De redenen dat je minder energie zou kunnen verbruiken door de Coronacrisis:

 • Je bent meer thuis en denkt er vaker aan om apparaten of lampen uit te zetten die je vaak vergeet uit te schakelen wanneer je van huis gaat.
 • Je bent veel thuis, rijdt minder auto en verbruikt daardoor veel minder brandstof (ook een vorm van energie).

Wil je graag je huis energiezuinig maken, maar weet je niet waar je moet beginnen? Krijg hier gratis en vrijblijvend advies op maat van Slimster. Zo weet jij welke energiebesparende maatregelen voor jouw specifieke situatie écht winstgevend zijn. Wij zijn zelf zeer tevreden over de airco. In ons artikel lees je of verwarmen met airco goedkoper dan gas is.

Geld verdienen tijdens de Coronacrisis? Energie vergelijken levert je vaak 100’en euro’s op!

Wil jij tijdens deze Coronacrisis een financiële meevaller? Sterker nog: Wil je dit elk jaar? We raden je aan elk jaar over te stappen op een andere energieleverancier. Wanneer je dit doet met een energievergelijker vind je in slechts 2 minuten de goedkoopste energieprijzen waarmee je vaak enkele honderden euro’s bespaart. Je krijgt vaak een welkomstbonus wanneer je overstapt. Deze kan oplopen tot wel €400! Dat is makkelijk geld verdienen!

2 miljoen mensen gebruiken een energievergelijker om de laagste energieprijzen te vinden!

Vind nu de laagste prijs voor stroom en gas in 2 minuten!

Ja, ik wil zien welke energieprijzen energieleveranciers mij kunnen bieden

Wil je graag meer geld besparen op je energierekening? Investeer dan in energiebesparende producten.

Wil je niet langer veel geld kwijt zijn aan energie? Download ons gratis e-book met 57 energie bespaartips!