Wat is de Energiekamer?

Onderdeel van de Autoriteit Consument en Markt.

Dit is de Energiekamer.

De Energiekamer is onderdeel van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Het ministerie van Economische zaken is de opdrachtgever van de Energiekamer.

De Energiekamer heeft als functie dat het controleert of de elektriciteitswet van 1998 en de gaswet van 2000 worden nageleefd. Er kunnen sancties worden opgelegd aan bijvoorbeeld energieleveranciers, wanneer regels niet worden gevolgd of wanneer er sprake is van machtsmisbruik.

De Energiekamer geeft richtlijnen waaraan de vastgestelde transportkosten en aansluitkosten moeten voldoen. Deze tarieven worden wel door de energieleveranciers zelf bepaald, maar ze moeten transparant zijn in hoe die tarieven tot stand zijn gekomen.

Uitgelicht

Wat is de elektriciteitswet van 1998?

De Europese Unie heeft in 1996 richtlijnen beschreven waaraan de nationale wetgeving van de EU-leden moeten voldoen betreffende het vrij maken van de markt voor elektriciteit en gas.

In 1998 werden deze richtlijnen in de Nederlandse wetgeving verwerkt. Dit zette keuzevrijheid voor energieleveranciers in gang. In 2004 werd het mogelijk om je eigen energieleverancier te kiezen.

Wat is de gaswet van 2000?

De Europese Unie stelde 2 jaar na de richtlijnen voor elektriciteit in 1998 ook richtlijnen voor gas op. In 2000 werd dit in de Nederlandse wetgeving verwerkt. Sinds 1 juli 2004 kon iedereen de energieleverancier kiezen die hij/zij graag wilde.

Voor 2004 waren de elektriciteitswet en gaswet al enige tijd van kracht voor grote bedrijven.

Wil je niet langer veel geld kwijt zijn aan energie? Download ons gratis e-book met 57 energie bespaartips!