Wat is aardgas?

En de vele manieren waarop je op aardgas kunt besparen!

Minder gas gebruiken? Goed voor het milieu en jouw portemonnee!

Ga voor een warmtepomp met subsidie!

Ja, ik wil het aanbod in warmtepompen zien.

Wat is aardgas?

Aardgas is een fossiele brandstof. Gestorven dieren zoals algen en plankton en planten vormden een dikke laag dode resten. Na verloop van tijd kwam er een zandlaag en kleilaag op te liggen. Deze lagen drukte op de dode resten. Daar werden de resten omgezet in kleine gasvormige koolwaterstoffen. Deze gassen kwamen omhoog en verzamelden zich onder de laag waar het niet doorheen kan komen. In aardgas zit methaan (tussen 75 en 99 procent) ethaan (C2H6), propaan (C3H8), butaan (C4H10) en etheen (C2H4).

Is er een verschil tussen aardgas en gas?

Meestal wordt i.p.v. aardgas over gas gesproken. Ze betekenen precies hetzelfde. Er is ook nog biogas, maar als het gaat over gas dan wordt vrijwel altijd aardgas bedoeld.

Aardgas is geen duurzame energie. Ook is de aardgasverbranding slecht voor het milieu door CO2 uitstoot. Het broeikaseffect zorgt tevens voor opwarming van de aarde.

In Nederland ligt een grote aardgasbron tussen Groningen en Winschoten bij het dorp Slochteren. De gaswinning is de oorzaak van aardbevingen die huizen en gebouwen beschadigen.

Uitgelicht

Aardgasvrij wonen? Dit is een alternatief voor aardgas.

Hierboven hebben we redenen omschreven waarom het beter zou zijn om een alternatief te vinden voor aardgas of het gebruik van aardgas te verminderen.

De alternatieven zijn:

Minder gas gebruiken? Goed voor het milieu en jouw portemonnee!

Ga voor een warmtepomp met subsidie!

Ja, ik wil het aanbod in warmtepompen zien.
Wil je niet langer veel geld kwijt zijn aan energie? Download ons gratis e-book met 57 energie bespaartips!