Wat is bio-energie?

Bio-energie uit biomassa staat ter discussie.

Gratis en vrijblijvend een berekening van de winst die jij kunt maken met zonnepanelen?

Krijg binnen 24 uur een gratis offerte!

Ja, ik wil weten hoeveel winst ik met zonnepanelen kan maken.

Bio-energie uit biomassa.

Bio-energie is een energie dat wordt opgewekt uit biomassa. Het wordt opgewekt uit bijvoorbeeld het verbranden van organische materialen, zoals tuinafval, hout en voedselresten. De bron van deze energie zal weer aangroeien en raakt dus, in tegenstelling tot fossiele brandstoffen, niet op. Daarom kun je dit duurzame energie noemen.

De materialen kun je ook vergisten of vergassen in plaats van te verbranden. Met hulp van micro-organismen wordt het in gas omgezet. Dit noemen we biogas. De Rijksoverheid stimuleert de productie van groen gas met de SDE+-regeling.

Voordelen en nadelen bio-energie

Bio-energie wordt opgewekt, omdat het enkele voordelen biedt. Welke voordelen zijn dit en zijn er ook nadelen aan het opwekken van bio-energie uit biomassa?

5 voordelen bio-energie.

Bio-energie wordt opgewekt, omdat het een aantal voordelen heeft:

  • Elektriciteit en warmte opwekken door het verbranden van overbodige natuurproducten is één van de goedkoopste manieren om duurzame energie te produceren.
  • Door natuurresten te verbranden zijn ‘we’ verlost van afval en wordt er duurzame energie geproduceerd. 2 voordelen dus.
  • Natuurresten zullen er altijd zijn, want planten en bomen blijven altijd groeien en mest van vee zal ook niet ophouden te bestaan.
  • Bio-energie kan ook gebruikt worden als brandstof voor voertuigen.
  • CO2-neutraal wanneer er bij verbranden van bomen ook een nieuwe boom geplant wordt. Bij de verbranding van een boom komt CO2 vrij die door de nieuw geplante boom weer wordt opgenomen en omgezet wordt in zuurstof. Bij fossiele brandstoffen die al eeuwenlang die meedoen aan de CO2-kringloop zal de CO2 hoeveelheid na verbranding  toenemen. Zo wordt de aarde meer en meer opgewarmd.

Uitgelicht

3 nadelen van bio-energie.

Behalve 5 voordelen zijn er ook 3 nadelen van bio-energie.

  • Waar komt de biomassa vandaan? Komt dit uit Nederland of komt het uit bijvoorbeeld Amerika? Dan moet het eerst een milieuonvriendelijke reis met boot naar Nederland maken om vervolgens te worden verbrandt.
  • Houtsnippers, rioolslib uit waterzuiveringsinstallaties, mest en voedselresten hebben waarschijnlijk geen andere functie. Door deze te verbranden en bio-energie op te wekken haal je er nog een voordeel uit. Bomen verbranden is ook een mogelijkheid om bio-energie op te wekken. Er worden echter hele bossen gekapt voor dit doel.

Bossen kappen is niet duurzaam zoals het verbranden van overbodige resten. De bomen die geplant worden ter compensatie van de CO2-uitstoot nemen nog niet meteen zoveel CO2 op om dit weer gelijk te trekken. Het duurt jaren voordat de geplante bomen dit kunnen. Het blijkt dat het daardoor helemaal niet klimaat verbeterend is, maar juist het klimaat verslechterd!

Hier vertellen we meer over in “Is bio-energie altijd duurzame groene energie?”

  • Er wordt veel afvalhout gebruikt voor het opwekken van bio-energie. Het is afgebroken en dood. Of het is zo bochtig dat je er eigenlijk niets van kunt maken. Toch heeft dit hout wel een functie. Micro-organismen leven van dode en afgebroken takken. Zo is de biodiversiteit binnen bossen flink afhankelijk van dit zogenaamde afvalhout.

Is bio-energie altijd duurzame groene energie?

Als je het hele artikel hebt gelezen dan weet je inmiddels dat dit niet zo is. Want wat is de uitleg van duurzame groene energie?

“Duurzame energie, groene energie of hernieuwbare energie is energie waarover de mensheid voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld.” Bron wikipedia.

Dat biomassa onbeperkt is klopt wel, hoewel je niet oneindig bossen kunt kappen. Het leefmilieu wordt wel aangetast. Door bio-energie op te wekken uit bossen komt CO2 vrij. Het is gebleken dat het verbranden 15% meer CO2 uitstoot dan de meest vervuilende fossiele brandstof steenkool. Bio-energie is door het planten van nieuwe bomen als CO2 neutraal vastgesteld en daarom wordt er in geïnvesteerd. Ook worden er landbouwgronden en natuurgebieden veranderd in koolzaadvelden. Het verbranden van koolzaad kost heel veel energie.

Wil je wel graag iets goed doen voor het milieu en je eigen portemonnee? Kies dan voor zonnepanelen. Hiermee wek je duurzamere energie op, hoewel de productie en waarschijnlijk verwerking na de levensduur van het zonnepaneel ook behoorlijk wat energie kost. Met 10 zonnepanelen wordt gemiddeld €650 per jaar aan energiekosten bespaard.

Gratis en vrijblijvend een berekening van de winst die jij kunt maken met zonnepanelen?

Krijg binnen 24 uur een gratis offerte!

Ja, ik wil weten hoeveel winst ik met zonnepanelen kan maken.
Wil je niet langer veel geld kwijt zijn aan energie? Download ons gratis e-book met 57 energie bespaartips!