Wat is biomassa?

En wat zijn de voordelen en nadelen van biomassa?

Wil jij energie van het groenste energiebedrijf van Nederland?

Pure Energie wint alleen stroom op een milieuvriendelijke manier.

Ja, ik wil milieuvriendelijk stroom.

Wat is de betekenis van biomassa.

Biomassa is een bron waar energie uit gewonnen kan worden. Het is een duurzame energiebron zoals wind en zonne-energie, hoewel daar ook over gediscussieerd kan worden. En dat gebeurt ook.

Biomassa is een verzamelnaam voor allerlei natuurlijke en organische producten waar energie uit gehaald kan worden zoals etensresten, mest, hout, frituurvet en gewassen die speciaal voor energiewinning geplant worden zoals koolzaad.

De gewonnen energie heet dan ook bio-energie. Je zou zelf uit bijvoorbeeld etensresten biogas kunnen halen om te gebruiken voor het koken. Zo hoef je daar geen aardgas voor te gebruiken en bespaar je op je energierekening.

Uitgelicht

Waar in Nederland staat een biomassacentrale?

We kijken niet echt naar centrales, maar naar installaties. Die zijn verspreid over heel Nederland. Er zijn verschillende soorten installaties. De volgende soorten installaties zijn in Nederland aanwezig, 448 in totaal:

  • Afvalverbrandingsinstallatie
  • Allesvergistingsinstallatie
  • CO-vergistingsinstallatie
  • GFT/ONF-vergistingsinstallatie
  • RWZI/AWZI
  • Stortgasinstallatie
  • VGI-vergistingsinstallatie
  • Verbrandingsinstallatie

Voor een precieze locatie van de installaties kun je de kaart van Nederland bekijken op: https://slideplayer.nl/slide/2096959/8/images/8/Initiatieven+tot+bio-energie+installaties+november+2004%29.jpg

Biomassa: de voordelen en nadelen.

Biomassa heeft een groot voordeel. Het is eigenlijk altijd wel beschikbaar. Etensresten, rioolslib en mest zal nooit verdwijnen, terwijl fossiele brandstoffen wel opraken. Een nadeel heeft biomassa zelf niet. Over de verwerking is al wel veel gezegd. Zie hiervoor de video hieronder.

Van de biomassa wordt bio-energie gemaakt. De lijst van voordelen van bio-energie is wat uitgebreider dan van biomassa op zich. Lees het kennisbank artikel over bio-energie om meer te weten te komen over de voor- en nadelen van bio-energie.

Is biomassa duurzaam?

Ja. Duurzaam betekent dat het altijd gewonnen kan worden zonder kans dat het verdwijnt, dat het goed is voor het milieu en dat er geen andere problemen uit voortvloeien.

Biomassa kan heel duurzaam zijn, omdat er veel etensresten, mest, rioolslib en afvalhout beschikbaar is. De bio-energie die ervan gemaakt wordt kan ook duurzaam zijn. Over het verbranden van bossen wordt behoorlijk gediscussieerd. Ook energiewinning uit koolzaad zou veel energie kosten. Hier kun je daar meer over lezen.

Wil jij energie van het groenste energiebedrijf van Nederland?

Pure Energie wint alleen stroom op een milieuvriendelijke manier.

Ja, ik wil milieuvriendelijk stroom.
Wil je niet langer veel geld kwijt zijn aan energie? Download ons gratis e-book met 57 energie bespaartips!