Wat is een energiebron?

Energiebronnen op een rij.

Minder energie verbruiken is het beste voor jouw portemonnee en het milieu!

Weet met de GRATIS woningscan met welke energiebesparende maatregel jij het meest bespaart!

Vraag een gratis energiescan aan en weet de kosten en besparing van vele maatregelen

Wat is een energiebron?

Een energiebron is datgene in de wereld waar energie uit gewonnen wordt. Energiebronnen zijn er in verschillende vormen. Je hebt tastbare energiebronnen en niet tastbare bronnen voor energie.

Een bron bevat dus energie of creëert energie met een uitvinding van de mens. Er wordt dan energie opgewekt. Er is steeds meer energie in de wereld nodig om machines en apparaten te laten werken, waardoor er ook steeds meer energie opgewekt moet worden. We bekijken welke energiebronnen er zijn en welke de voorkeur hebben met het oog op het milieu.

Welke energiebronnen zijn er?

Onze planeet bevat verschillende energiebronnen. Sommige bronnen zullen ooit op raken, maar er zijn ook energiebronnen die eindeloos energie zullen leveren.

We kennen de volgende energiebronnen:

 • Aardgas
 • Steenkool
 • Bruinkool
 • Turf
 • Biomassa
 • Zon
 • Water
 • Wind
 • Aardolie
 • Uranium
 • Aardwarmte
 • Waterstof

De onderste van dit rijtje, waterstof, is niet een bron waar energie uit gewonnen kan worden om zo meer energie beschikbaar te hebben. Waterstof kan gemaakt worden en energie ‘dragen’. Later kan deze energie er weer uit gewonnen worden of de waterstof kan direct gebruikt worden als energie.

Dit betekent dat energie dat overvloedig is tijdelijk bewaard kan worden in de vorm van waterstof. Dit is in de toekomst handig om het overschot van stroom van bijvoorbeeld zonnepanelen in te bewaren en later op een goede moment te gebruiken. Zo is waterstof op latere momenten toch een energiebron.

Uitgelicht

Fossiele energiebronnen: slecht voor het milieu.

Er zijn energiebronnen die wel gebruikt worden, maar niet goed zijn voor het milieu. Deze energiebronnen zijn fossiele energiebronnen en zullen ooit op raken. De fossiele energiebronnen zijn ontstaan onder druk in de bodem van de aarde. Resten van planten en dieren zijn hierdoor samengeperst. Het ontstaan duurde zo lang dat bij het opmaken van deze brandstoffen niet zomaar nieuwe zal ontstaan.

Dit zijn fossiele energiebronnen:

 • Kolen (steenkool en bruinkool)
 • Aardgas
 • Aardolie
 • Turf
 • Uranium

Bij de verbranding van deze stoffen wordt komt bruikbare energie vrij. Naast de energie komen er ook milieuonvriendelijke stoffen vrij. Fijnstof, stikstof en zwavelstof zorgen voor luchtvervuiling. Het bekendste milieuvervuilende gas dat vrij komt bij de verbranding van fossiele brandstoffen is koolstofdioxide, oftewel CO2. Dit heeft invloed op de opwarming van de aarde.

Met het Klimaatakkoord is besloten het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen en te verduurzamen. Dat betekent het gebruik van duurzame energiebronnen en het zorgen voor een verlaging van het energieverbruik.

Uranium is niet duurzaam, omdat het op zal raken. Met uranium wordt kernenergie opgewekt en het afval is radioactief. Dit is ongezond voor mens en dier. De opslag moet zorgvuldig gebeuren. Overigens is heeft het internationale panel van klimaatwetenschappers IPCC geconcludeerd dat over de hele levenscyclus bezien ten opzichte van aardgas de totale broeikasgas-uitstoot van kernenergie zo’n 40 keer lager is. Volgens het IPCC is vergelijkbaar met de uitstoot bij windenergie en zelfs lager dan die bij zonne-energie.

Duurzame energiebronnen: energie van de toekomst.

Duurzame energiebronnen zijn bronnen waarbij geen schadelijke gassen vrij komen om energie op te wekken én ze zijn onuitputtelijk. Hiermee kan de opwarming van de aarde, het broeikaseffect genoemd, afgeremd worden en is er geen milieuvervuiling. Het maakt de mens ook minder afhankelijk van de fossiele brandstoffen die ooit op zullen raken.

Duurzame energiebronnen zijn:

 • Zon
 • Water
 • Wind
 • Aardwarmte

De zon, het water en de wind zijn natuurlijke energiebronnen die elk jaar vele dagen beschikbaar zijn. Met deze energiebronnen kan energie opgewekt worden zonder een verbranding waarbij schadelijke stoffen vrijkomen. Om energie uit deze bronnen op te wekken zijn er bij zonne-energie zonnepanelen of een zonneboiler met zonnecollector nodig.

Het opwekken van energie met water kan op verschillende manieren gebeuren. Door in stromend water een waterrad oftewel waterturbine te plaatsen kan er stroom opgewekt worden, zoals een dynamo aan een draaiend fietswiel energie voor een fietslamp opwekt. Ook technieken op met behulp van de golven energie op te wekken zijn in opkomst. Daarnaast is er nog een techniek waarbij uit 2 watermassa’s zogenaamde blauwe energie gehaald wordt.

Wind is een energiebron waar stroom uit gewonnen kan worden dankzij windmolens. Wind zal altijd blijven bestaan en de stroom van windmolens is groene energie. Een voordeel is dat windmolens ook in zee geplaatst kunnen worden. Het verandert wel het landschap en dat valt niet bij iedereen in de smaak. De productie en uiteindelijk het vervangen van de windmolens levert wel CO2-uitstoot op. Dit overigens ook zo bij zonnepanelen en zonneboilers.

Een andere duurzame energie is aardwarmte. Hierbij wordt warm water uit de aarde omhoog gepompt. Aardwarmte wordt ook wel geothermie genoemd. Bij boringen tot een diepte van 500 meter wordt de term bodemwarmte gebruikt. Deze warmte wordt in de buurt van de boorlocatie gebruikt, omdat het vervoeren van de warmte teveel geld zou kosten. Aardwarmte kan dus alleen rendabel zijn in een gebied met veel woningen of bedrijven.

Duurzame energie heeft dus de kenmerken van de ideale energiebron: het raakt nooit op, is voldoende beschikbaar en is niet schadelijk voor het milieu.

Wanneer is biomassa een duurzame energiebron?

We hebben één energiebron nog niet genoemd en dat is biomassa. Biomassa is een verzamelnaam voor takken, etensresten en andere organische materialen. Deze zullen altijd beschikbaar blijven en is in dat opzicht duurzaam, maar wanneer we kijken naar de verbranding en de broeikasgassen is het niet altijd duurzaam. Duurzaam is een groen en onuitputtelijk.

Biomassa verbranden zorgt voor broeikasgassen en veel biomassa wordt uit andere landen gehaald. Dit verschepen zorgt ook voor uitstoot en maakt het een energiebron die minder interessant is dan wind, water en zon.

Biomassa is een duurzame energiebron wanneer de bomen die verwerkt worden de complete uitstoot van de verbranding in hun leven al hebben opgenomen en hebben omgezet in zuurstof. Zo wordt de CO2-uitstoot gecompenseerd. Grote centrales kunnen met goede filters de toename van fijnstof minimaliseren. Biomassa zal het het wat betreft duurzaamheid niet winnen van wind, water en zon. Bio-energie is wel een tussenoplossing om sneller minder fossiele brandstoffen te gebruiken.

Besparen op energie: je eigen energiebron!

Besparen op energie is een goed idee. Dit is beter voor het milieu en jij hebt minder energiekosten. We vertelden je al over zonnepanelen en de zonneboiler. Vooral zonnepanelen zijn erg populair. Je hebt dan op het dak een eigen energiebron! Groene en duurzame energie waarmee je jaarlijks honderden euro’s bespaart op de energierekening.

Vraag daarom gratis offertes aan bij verschillende bedrijven om uitgerekend te krijgen hoeveel zonnepanelen jou kosten, opleveren en besparen! In onderstaand artikel hebben we overzichtelijk bedrijven waar je zonnepanelen kunt huren en/of kopen op een rij gezet, zodat jij direct gratis informatie kan aanvragen!

Vraag makkelijk en snel GRATIS offertes, een dakscan of adviesgesprek aan.

Zo weet jij wat zonnepanelen kosten en opbrengen.

Ja, ik heb interesse in zonnepanelen als mijn eigen energiebron en wil weten hoeveel ze kosten en opleveren.
Wil je niet langer veel geld kwijt zijn aan energie? Download ons gratis e-book met 57 energie bespaartips!