Wat is kernenergie?

En hoe duurzaam is kernenergie?

Beter dan kernenergie: Jij kunt duurzame energie opwekken met zonnepanelen!

Krijg binnen 24 uur een gratis offerte!

Ja, ik wil weten hoeveel winst ik met zonnepanelen kan maken.

Dit is kernenergie.

Kernenergie wordt opgewekt in kerncentrales. Voor de opwekking is geen brandstof nodig, maar atomen. Atomen zijn hele kleine deeltjes waaruit dingen zijn opgebouwd. Uranium en plutonium zijn atomen die gebruikt worden voor het opwekken van kernenergie. Deze atomen bevinden zich in de aarde op vele plekken.

De atomen worden in de kerncentrales door middel van kernsplijting bruikbaar omdat er bij dit ‘doormidden breken’ van de atomen veel warmte vrijkomt. De splijting van de atomen worden veroorzaakt door neutronen. De warmte wordt ingezet om turbines te laten draaien en die turbines wekken elektriciteit op. De splijting en de aanwezige neutronen zorgen voor een kettingreactie.

Is kernenergie duurzaam?

Overal in de wereld wordt de roep om duurzame energie steeds groter. Fossiele brandstoffen zullen op raken en het gebruik ervan is niet goed voor het milieu. Hoe zit dat met uranium en de daarmee gecreëerde duurzame energie? Is dit een duurzame manier van energie opwekking?

De voorraad uranium wordt zeer uiteenlopend geschat. Makkelijk te bereiken uranium zou voor wel 80 jaar aan kernenergie kunnen zorgen, terwijl er een veelvoud aan moeilijker te bereiken uranium wordt geschat. De schattingen lopen op tot wel 170.000 jaar. Een flinke voorraad dus, maar het is niet hernieuwbaar en zal dus ooit op raken.

Kernenergie opwekken levert weinig uitlaatgassen op, maar wel afval. Dit radioactieve afval geeft een ioniserende straling af. Dit wordt ook wel radioactieve straling genoemd en is bekend van de grote kernramp in Tsjernobyl in 1986. De straling is een gevaar voor de gezondheid en daarom moet het afval uit de buurt van mensen opgeborgen worden. Het is de vraag waar dit kan wanneer er steeds meer radioactief afval geproduceerd wordt.

Uitgelicht

Voordelen van kernenergie.

  • Nog een flink voorraad uranium beschikbaar.
  • De makkelijk te bereiken uranium zorgt ervoor dat het nu nog een goedkope energiebron is.
  • Bijna geen CO2-uitstoot of andere broeikasgassen.
  • Minder afhankelijk van de fossiele brandstoffen uit het buitenland (aardolie en steenkool) en aardgas (Groningen)

Nadelen van kernenergie.

  • Bij de productie van kernenergie ontstaat er materiaal dat radioactief is. De straling is gevaarlijk voor de gezondheid van mensen en dieren. Het opbergen van dit materiaal is een lastige kwestie. Er wordt nagedacht over de beste plek. In de grond stoppen is een mogelijkheid.
  • De ioniserende straling, radioactieve straling genoemd, kan vrijkomen bij een kernramp. Dit gebeurde in Tsjernobyl in 1986 en in Fukushima in 2011. De kerncentrales zijn inmiddels zo gebouwd dat de kans op een ramp erg klein is.
  • Kerncentrales zouden ook kernwapens kunnen produceren.
  • Het delven van uranium levert milieuschade op.

Beter dan kernenergie: Jij kunt duurzame energie opwekken met zonnepanelen!

Krijg binnen 24 uur een gratis offerte!

Ja, ik wil weten hoeveel winst ik met zonnepanelen kan maken.
Wil je niet langer veel geld kwijt zijn aan energie? Download ons gratis e-book met 57 energie bespaartips!